Achtergrondstraling meten  Krachtcentra bezoeken

Geschreven in Augustus 2022     


Veel krachtplaatsen ontstaan door natuurlijke energiën zoals breuklijnen, ondergrondse waterlopen, natuurlijke energiebanen en/of aardmagnetische velden.
Grafheuvels en hunebedden liggen op speciaal daarvoor uitgezochte lokaties waarbij bepaalde eigenschappen van het landschap van belang waren. Vaak was dit een verhoging in het landschap waardoor je een andere druk en energetische eigenschappen van de onderliggende bodem krijgt.
Grafheuvels en hunebedden vormden een connectie met de voorouders, men hield hier ceremonieën om de voorouders eer te bewijzen en om hen te raadplegen.
De manier van begraven in grafheuvels kent variaties. We zien dat het eerste graf onder een grafheuvel kan bestaan uit een begraven persoon in een boomstamkist, waarbij later gecremeerde mensen, al dan niet in een urn, bijgezet werden. In enkele hunebedden heeft men urnen met menselijke crematieresten gevonden en in andere enkele botresten en/of afdrukken van begraven lichamen gevonden. Botten vergaan in de zure grond van Drente echter snel zodat we het van dit soort afdrukken moeten hebben.
Grafheuvels kunnen een afscheiding om zich heen hebben, zoals een kring palen, een greppel en/of een ringwal. Hunebedden waren grotendeels met aarde bedekt en waren vaak omringd met stenen rond de rand van deze laag van aarde.
De kring stenen rond hunebedden en de palen rond een grafheuvel lijken een soort van barriere aan te geven. In de literatuur lees je dat dit kan zijn geweest om de voorouders te beschermen tegen invloeden van buitenaf, men denkt dan o.a. aan andere geesten. Het kan tegelijkertijd echter ook een waarschuwing voor de levenden zijn geweest dat het hier om een gewijde plaats van de voorouders gaat, een toegang tot de Andere Wereld.
Grafheuvels en hunebedden zijn eeuwenlang heilige plaatsen geweest waarbij men een connectie had met de Andere Wereld, met de voorouders, die tot op de dag van vandaag nog met deze plaatsen verbonden kunnen zijn.
Deze heilige plaatsen dienen met respect behandeld te worden. Op veel plaatsen is het dan ook verboden om grafheuvels te betreden of om op de hunebedden te klimmen, niet alleen omdat het prehistorische monumenten zijn die niet beschadigd mogen worden, maar ook uit respect voor de graven van onze voorouders  (Zie: Grafheuvels op de Regte heide  en  Trouw.nl)

Voordat je een grafheuvel of hunebed bezoekt...
In de oude tijden werd een bezoek aan een hunebed of grafheuvel; een bezoek aan de voorouders en de Andere Wereld, vergezeld door een priester, priesteres, een sjamaan.
Er werden rituelen en offergaves in acht genomen. Het getuigt van weinig respect zonder enige voorbereiding, zonder enig ritueel, zonder het vragen van toestemming en zonder het brengen van een offer zomaar meteen een grafheuvel op te lopen of een hunebed binnen te gaan.
Bij mijn bezoek aan de grafheuvels op de Regte heide merkte ik dat de aanwezige spirits sterk met deze plaats verbonden waren en met respect benaderd wensten te worden. Ik bereid me altijd voor door een offergave mee te nemen. Bij grafheuvels merk ik dat er altijd een soort van energiebariere omheen ligt, ik heb echter nog niet de behoefte of de noodzaak gevoeld om deze grens te passeren en de grafheuvel op te gaan. Misschien dat ik daar later aan toe kom. Een reden om dat te doen kan zijn om de voorouders te raadplagen en de energie van de plek te ervaren. Hiertoe is het raadzaam vooraf toestemming aan de voorouderspirits te vragen, bij de grafheuvels op de Regte heide had ik sterk het gevoel dat je de spirits daar zeker moet respecteren en je daar anders echt niet zou willen zijn.
Wanneer je respect betuigt en een offertje geeft, zal je vaak wel toestemming krijgen en in contact kunnen komen met de aanwezige spirits.
Een goed offer kan meel en mede of melk zijn, spreek je intenties uit waarom je hen komt bezoeken, toon respect en vraag toestemming.
 (Lees ook: GodinnentempelAmsterdam.nl - Ren niet zomaar een grafheuvel op)

Bezoek van andere Bronnen en Krachtplaatsen
Ook andere Bronnen en Krachtplaatsen dienen met hetzelfde respect bezocht te worden. Natuurspirits van bronnen en andere krachtplaatsen zullen een respectvolle benadering en het geschenk van een offer vaak op prijs stellen. Tijdens m'n bezoek aan de Tankenberg was ik vergeten een offer te geven, waarna er tijdens m'n meditatie om gevraagd werd. Nadat ik iets van voedsel en drinken geofferd had, kon ik weer verder gaan met m'n meditatie.
Bij veel van de door mij bezochte bronnen en krachtplaatsen op deze website heb ik geen uitgebreidde meditatie gedaan en geen rituelen gedaan, waaronder het brengen van een offer. In die situaties bleef ik dan ook op gepaste afstand en was het voor mij voldoende om te constateren dat het om een krachtplaats ging. Wanneer je echter dieper kennis wilt maken met een bepaalde krachtplaats, is het aan te bevelen hier rustig de tijd voor te nemen, je voor te bereiden en een offertje te schenken.

Martin Roek