Heidense Heiligdommen

Zichtbare sporen van een verloren verleden

Judith Schuyf

336 Blz., ISBN 978 94 019 1433 8     
Uitgeverij Omniboek, 2019     


Voor de komst van het christendom kende Nederland talloze heilige bomen, bronnen, stenen en heuvels. Ze stonden bij cultusplekken, graven en plaatsen waar recht werd gesproken. De meeste van deze heidense heiligdommen zijn verdwenen, vooral in de vroege middeleeuwen, toen Nederland gekerstend werd, en tijdens de reformatie, toen calvinisten alle vormen van bijgeloof afdeden als paapse stoutigheden. Desondanks zijn hier en daar in het landschap, in kerken, en zelfs op straat, nog overblijfselen te vinden die getuigen van een heidens verleden.
In dit boek geeft Judith Schuyf een overzicht van deze bijzondere, maar vaak onopvallende objecten en plaatst zij ze in hun historische en religieuze context. Op basis van nieuw onderzoek uit de afgelopen decennia wordt duidelijk hoe de inwoners van onze streken vanaf de late ijzertijd tot in het begin van de nieuwe tijd de wereld bezagen. Het landschap en de natuur speelden een belangrijke rol in hun religieuze beleving, net als offers, magie en de voorouders. Dit wordt geïllustreerd door prachtige foto´s van Sjaan van der Jagt.
In de beschrijvingen staat aangegeven hoe u de heiligdommen kunt bezoeken.

Judith Schuyf studeerde geschiedenis, culturele prehistorie en middeleeuwse archeologie in Leiden en Amsterdam. Ze was verbonden als docent aan de Universiteit Utrecht en schreef tientallen boeken en publicaties op het terrein van archeologie, historische geografie, de Tweede Wereldoorlog en emancipatie.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina