Historische Encyclopedie van Amersfoort

Van Aagtenkapel, Archeologie en De Beijer, via Hervorming
en Monumentenzorg tot Nimmerdor, Plooierijen en Zwanehalssteeg;
een geschiedenis van de stad en directe omgeving
van de vroegste tijden tot en met de Eerste Wereldoorlog

Dr. J.A. Brongers

350 Blz., ISBN 90 803027 2 4     
Uitgeverij Filatop, 1998     


Brongers, Johannes Ayolt (Den Haag 1933) Scheikundige / archeoloog.
Tussen 1962-1998 wetenschappelijk hoofdambtenaar bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Lid van de Gemeentelijke Monumentencommissie en sinds 1972 redacteur van het Tijdschrift Flehite. Hij publiceert regelmatig over verschillende aspecten van de culturele geschiedenis van Amersfoort.

Rond 3000 trefwoorden in deze Historische Encyclopedie van Amersfoort verschaffen informatie over de geschiedenis van onze stad en omgeving van den beginne tot even na de Eerste Wereldoorlog. Uitgebreide onderlinge verwijzingen zorgen ervoor dat de informatie, ondanks de opdeling in gemakkelijk toegankelijke trefwoorden, niet verbrokkeld wordt. Onze middeleeuwse stad staat centraal, maar het nog oudere Leusden en Hoogland evenals Hoevelaken en De Birkt zijn niet vergeten.

Het boek bevat informatie over straatnamen en gebouwen, politici en ambachtslieden, maatschappelijke stromingen en politieke gebeurtenissen, tuinen en landgoederen alsmede over archeologie en monumentenzorg.

De encyclopedie wordt afgesloten met een jaartallenlijst van de geschiedenis van Amersfoort met terugverwijzingen naar de hoofdtekst. Daarnaast is het boek voorzien van uitgebreide verwijzingen naar publicaties waarin bepaalde onderwerpen uitgebreider behandeld worden. Zo is het boek eveneens een index op het tijdschrift Flehite, voor zover het de stad en directe omgeving betreft.

Kortom, dit boek is een onmisbaar standaardwerk voor iedere Amersfoorter en voor iedereen die in de geschiedenis van een goed geconserveerde middeleeuwse stad is geïnteresseerd.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina