In eeren ende oirbaer onser vrouwe te Haenle

Kerk en bedevaart in Handel

Peter Lathouwers

128 Blz., ISBN 90 73621 25 9     
Uitgave van de Heemkundekring "De Kommanderij Gemert" , 2005     


Handel mag trots zijn op zijn verleden als bedevaartsoord en op het culturele erfgoed uit dat verleden. Die historie op schrift te stellen is een boeiende uitdaging, hoewel die al door meerdere schrijvers is aangenomen. Een uitdaging om te onderzoeken, antwoorden te vinden en telkens weer voor nieuwe vragen gesteld te worden.

De behoefte aan een werk waarin een zo volledig mogelijk overzicht van de geschiedenis van de kerk, het processiepark en keskesdijk van Handel is opgenomen, heeft geleid tot de uitgave van dit boek. Het gereedkomen van het Van Dijckorgel in de Handelse kerk, juni 2005, vormde de aanleiding. Sinds 1995 is de Stichting Orgelfonds Handel actief geweest om het benodigde geld en de vergunningen te verwerven voor de restauratie. De uitgave van een boek ligt niet direct voor de hand voor een restauratiefonds, het is echter voor het bestuur een middel om de officiële ingebruikname van het gerestaureerde orgel een extra accent te geven.

De titel "in eere ende oirbaer onser vrouwen te Haenle" is gebaseerd op een zinsnede uit het oudst bekende charter uit 1368 dat handelt over de verering van Onze-Lieve-Vrouw in Handel. Handel genoot toen al de belangstelling als bedevaartsoord.

Peter Lathouwers


(Bovenstaande tekst komt uit het voorwoord van het boek)     


Terug naar de vorige pagina