Het mysterie van de droomtijd

Het spirituele leven van de Australische Aborigines

James Cowan

176 Blz., ISBN 90 2021 033 5     
Uitgeverij Ankh-Hermes, 1993     


Langzamerhand begint bij velen het besef door te dringen dat de culturen van zogenoemde natuurvolkeren grote spirituele waarden bevatten, waarvan we het belang en de diepgang vaak schromelijk hebben onderschat en die we dikwijls als 'primitief' en dus als niet de moeite waard hebben afgedaan.
Onbegrip voor deze volkeren en voor hun onvermogen zich aan te passen aan onze cultuur, heeft hen gedegradeerd tot paria's van de samenleving. Evenmin als ze zich konden aanpassen aan de westerse cultuur en levenstijl, bleken ze, binnen de marges van de westerse samenleving, in staat vast te houden aan hun eigen cultuur.
Dit boek gaat over zo'n volk, de Aborigines, de oorspronkelijke bewoners van het Australische vasteland, en over hun cultuur. Hun bestaan is doordrongen van een diepgewortelde spiritualiteit en natuurverbondenheid. Natuur en landschap zijn voor hen het resultaat van onzichtbare, maar gepersonifieerde krachten, een scheppingsgebeuren waarmee de begrippen 'droming' en 'droomtijd' zijn verbonden. De vormen van rotsen, bomen en landschap zijn als het ware de kristallisaties van dit scheppingsproces, dat in hun legenden en verhalen is overgeleverd.
Voor het behoud van de identiteit en de cultuur van de Aborigines is het van het grootste belang dat zij in verbinding kunnen blijven staan met deze scheppende oerkrachten, met hun landschappen en de hen omringende natuur en zo de droming kunnen 'beleven'. Hun wereld staat in schril contrast met de functionele waarden die de blanke samenleving aan landschap en grond toekent en die geleid hebben tot een rigoreuze uitbuiting en vernietiging van de natuur.
Dit boek bevat geen uitputtend overzicht van alle verhalen en legenden uit de Aborigine-cultuur maar wil de essentie beschrijven van haar belevingswereld en daarmee een lans breken voor de spirituele rijkdommen die erin besloten liggen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina