Reizen door de Droomtijd

Oceanische mythen

Hoofdredactie Jan J. van Gestel

Auteurs: Tony Allen, Fergus Fleming en Michael Kerrigan

144 Blz., ISBN 90 5390 284 8     
Uitgeverij Time Life, serie Mens en Mythe, 1999     


"De Droomtijd was het tijdperk waarin de wereld jong was, de tijd dat de voorouders, een ras van reuzen, het land op hun zwerftochten vorm hadden gegeven en gevuld met planten en dieren. En op hun weg lieten ze sporen na, die bepaalde plekken heilig maakten. De sacrale plaatsen, en de magische liederen en voorwerpen die de voorouders hun menselijke nazaten nalieten, vormden het hart van het spirituele erfgoed van de Aboriginals."

Oceanië is een geografische eenheid die zich over miljoenen kilometers oceaan uitstrekt. Australië, Nieuw-Guinea en Nieuw-Zeeland vormen de grootste landmassa. Maar er behoren ook honderden kleinere eilanden en atollen toe die worden bewoond door Melanesische, Micronesische of Polynesische culturele groepen, die tal van verschillende talen spreken en ontelbare geloven en mythologieën aanhangen.
Ondanks de gevolgen van ontdekking en kolonisatie door Europeanen, zijn veel verhalen blijven voortbestaan en worden ook nu nog verteld door inheemse volken; zo blijft in Australië de Droomtijd de hoeksteen van een bijzonder rijk en oeroud geloofsstelsel - waarschijnlijk de oudste ononderbroken cultuur die er in de wereld bestaat.
Veel van deze verhalen treft u aan in Reizen door de Droomtijd: Oceanische mythen, een deel in de Time Life serie Mens en Mythe, een cultuursgewijs onderzoek van de wereld der mythen en hun historische wortels. Of het nu gaat om de mythen van India, Egypte, Tibet of Griekenland, brengt elk deel een oude cultuur tot leven als nooit tevoren.
Daardoor is dit een wereldgeschiedenis die anders is dan alle andere. Elk boek bevat tal van vreemde verhalen, mystieke riten, visionaire speurtochten en magische symbolen die na aan het hart van alle culturen liggen - maar die in de meeste geschiedenisboeken niet voorkomen. Dergelijke mythen zijn onmisbaar voor een begrip van hoe mensen sinds het begin der tijden hebben geprobeerd verklaringen te vinden voor geboorte, dood, schepping, liefde en andere raadselen van het leven. Deze mythen liggen op het kruispunt van verbeelding en geschiedenis, wijsheid en ervaringen, dromen en werkelijkheid.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant en binnenflappen van het boek)     


Terug naar de vorige pagina